• CONFIDENȚIALITATE

  Acest site este administrat de catre LIAMED SRL. Prin utilizarea acestui site, acceptați Declarația de confidențialitate și Termenii și Condițiile, expuse mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu aceste politici, întrerupeți imediat utilizarea acestui site.

  Declarația noastră de confidențialitate

  Această declarație de confidențialitate, denumită in continuare „Declarația”, este aplicabilă informațiilor furnizate de Utilizator către LIAMED SRL.

  Deoarece confidențialitatea este importantă pentru noi, dorim să demonstrăm angajamentul nostru față de confidențialitatea dumneavoastră, astfel incât detaliem in cele ce urmează regulile și practicile noastre privind informațiile prelucrate. Toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi supuse regulilor și principiilor detaliate în Declarație.

  Toate întrebările și comentariile referitoare la politica noastră de confidențialitate trebuie să fie adresate LIAMED SRL, prin intermediul paginii de contact (date de contact, adresă sediu).

  Colectăm informații în diferite moduri pe site-ul nostru:

  • Google Analytics
  • Contact (e-mail)
  • Cariere
  • Stagii de practica studenti

  Utilizarea Google Analytics nu este în nici un fel legată de nici o informație de identificare personală pe site-ul nostru.

  Pagina de contact a acestui site vă permite să ne trimiteți e-mailuri si sa ne contactati telefonic. Vom păstra adresa dumneavoastra de e-mail și orice alte informații pe care ni le trimiteți, dacă ați ales acest lucru. Aceste informații sunt păstrate doar pentru a ne permite să comunicăm cu dumneavoastră, dar, dacă doriți să vă ștergem adresa de e-mail sau orice altă informație, pe care ne-ați trimis-o, scrieți-ne un e-mail prin care ne solicitati să ștergem aceste informații și vă vom respecta opțiunea.

  Secțiunea Cariere a site-ului nostru web vă permite să ne furnizați informații de identificare personală, pe care le vom evalua în scopuri de angajare sau colaborare. Vom lua măsuri rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor de identificare personală, dar să fim atenți că, datorită naturii Internetului, este posibil ca terții să citească acest material. Prin urmare, nu ne trimiteți informații pe care doriți să le păstrați confidențiale. Nu vom dezvălui aceste informații nimănui din afara firmei noastre sau furnizorilor care deservesc acest site, cu excepția cazului în care este obligatoriu prin lege să facem acest lucru. Dacă doriți să ștergem sau să modificăm oricare dintre informațiile de identificare personală pe care le-ați inregistrat pe site-ul nostru, trimiteți-ne un e-mail în acest sens și vom da curs solicitarii dumneavoastră in termenul legal.

  Proprietatea informațiilor

  LIAMED SRL colectează toate informațiile pe care le furnizați prin intermediul site-ului nostru web și este unicul proprietar al informațiilor colectate pe acest site.

  Oferindu-ne informații despre identificarea dumneavoastra personală, ne autorizați in mod explicit sa utilizăm aceste informații in conformitate cu regulile si principiile prezentei politici, respectiv in concordanță cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor.

  Legături

  Acest site web poate conține link-uri către alte site-uri. Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor alte site-uri. Vă încurajăm să fiți conștienți de acest lucru atunci când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site web care colectează informații de identificare personală. Această declarație se aplică numai informațiilor colectate de noi prin intermediul acestui site.

  Modificări în Declarația noastră de confidențialitate

  Ne rezervăm dreptul de a actualiza politica noastră de confidențialitate în orice moment, publicând politica revizuită pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic orice modificări pe care le putem face în această politică. Dacă nu sunteți de acord cu modificările din politica noastră, solicitați-ne printr-un e-mail, ștergerea oricăror informații pe care le-ați trimis deja și vom da curs solicitării dumneavoastră in termenul legal. Utilizarea în continuare a acestui site, după postarea modificărilor, înseamnă că acceptați modificarile.

  Aveți dreptul de a accesa oricând datele dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita modificări sau ștergerea datelor dumneavoastră personale în orice moment, trimițându-ne un e-mail sau cerere scrisa pe adresa sediului social.

  Termeni si Condiții

  Termenii și condițiile din prezentul document sunt aplicabile utilizării site-ului web www.liamed.ro.

  Acceptarea Termenilor si Conditiilor

  Site-ul nostru web este accesibil pentru oricine are acces la Internet. Accesul și utilizarea site-ului nostru sunt supuse acestor Termeni și Condiții. Folosind si accesând site-ul nostru web, acceptați fără limitări, toți acești termeni si condiții. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile, în orice moment. Actualizarea se va efectua prin postarea unei versiuni noi și modificate, a acestor termeni și condiții pe site-ul nostru web. Prin accesarea si explorarea site-ului nostru web sunteți de acord în prealabil, că fiecare utilizare va fi supusă termenilor și condițiilor aplicabile la acel moment.

  Scopul Site-ului

  Acest site este creat si administrat cu scopul de a oferi informații generale despre LIAMED SRL. LIAMED SRL nu examinează și nu monitorizează materialul conținut pe site-urile web care pot fi legate la site-ul nostru și nu este responsabilă pentru conținutul unor astfel de site-uri web legate. Acceptând acești termeni și condiții din prezentul document, sunteți de acord să respectați si declarația de confidențialitate și de asemenea, agreați ca ați primit informații detaliate și suficiente cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă doriți să primiți informații suplimentare, ne puteți contacta, iar noi vă vom răspunde in cel mai scurt timp.

  Declinarea răspunderii

  Site-ul nostru este oferit fără garantii exprese sau implicite, incluzând aici eventuale garanții de vânzare sau garanții pentru un anumit scop. Toate articolele si materialele afișate pe site-ul nostru sunt numai cu scop informativ, nefiind un substitut pentru recomandări specifice.

  Limitarea răspunderii

  Accesarea si explorarea site-ului nostru este strict alegerea dumneavoastră. Nici LIAMED sau reprezentantii acesteia nu sunt raspunzători in fața dumneavoastră sau in fața oricui, pentru orice pierdere, vătămare sau incident, cu daune compensatorii sau punitive, sau daune similare derivate din accesul sau utilizarea site-ului LIAMED, respectiv abilitatea dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru web ori informația disponibilă pe acesta, sau daune care derivă din orice altă actiune luată ca raspuns sau orice informație disponibilă pe site-ul nostru web. Prin acceptarea prezentului document sunteți de acord sa renunțați la orice si la toate reclamațiile impotriva LIAMED si a reprezentanților săi, care rezultă din utilizarea site-ului nostru si a informațiilor disponibile pe acesta.

  Delimitare

  În cazul în care orice parte a acestor termeni și condiții este declarată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, aceasta nu va afecta valabilitatea vreunei alte părți rămase din acești termeni și condiții, cu mențiunea ca această parte rămasă va rămâne în vigoare si va produce efecte.

  Soluționare a litigiilor

  Acești termeni și condiții și orice dispute care decurg din sau legate de site-ul nostru web, sunt guvernate de legislația română.

 • NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  LIAMED SRL - denumită în cele ce urmează “LIAMED” - cu sediul social în Brașov, Bdul Griviței nr. A8, județul Brașov 500182, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/106/1998, având CUI 10188824, telefon/fax: +4 0268 327 490, mobil: +4 0744306554, e-mail: office@liamed.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în vederea comercializarii dispozitivelor medicale si echipamentelor, prestării serviciilor de service si întreținere a acestora, pentru desfășurarea stagiilor de practică pentru studenți din cadrul proiectelor europene, organizarea de evenimente medicale (de ex. workshop), în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014, a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor.

  Avem în vedere că Regulamentul(UE) 2016/679 se aplică atât prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un astfel de sistem. De asemenea, înțelegem faptul că acesta se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor sediului unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii si faptul că, în aceeași măsură, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune, de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de oferirea de bunuri/servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune.

  În desfașurarea activităților noastre, colectăm si gestionăm date de identificare personală, prin urmatoarele modalități: furnizate direct de către dumneavoastră (acordate pe site, e-mail, rețele de socializare, chestionare si informări primite în cadrul evenimentelor medicale: de ex. congrese, conferințe, webinarii, forumuri, ori prin alte mijloace de comunicare) sau de la parteneri terți care ne comunică date în vederea livrării produselor, studii de piață, chestionare. Oferindu-ne informații despre identificarea dumneavoastră personală, ne autorizați în mod explicit sa utilizăm aceste informații în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor, respectiv în concordanță cu regulile si principiile Politicii de Confidențialitate si Protecția Datelor.

  Categorii de date cu caracter personal prelucrate, denumite în continuare „Date cu caracter personal”:

  • Nume, prenume, funcție, număr de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, firma angajatoare sau orice altă informație cu caracter personal pe care ne-o oferiți în mod explicit;
  • Numărul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informații pentru plată, detalii tranzacții (denumite în continuare „Date referitoare la comandă”);
  • Conținutul comentariului transmis și subiectul acestuia, conținutul documentelor atașate si transmise către LIAMED (denumite în continuare „Date de comunicare”).
  • În cadrul proiectelor europene (de ex. POCU), sunt prelucrate date de indentificare personală specifice, furnizate de catre dumneavoastră, precum: nume si prenume, CNP, locul nasterii, adresa, unitatea de învatamant, extras bancar, date solicitate de Autoritatea Contractantă.

  Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care dumneavoastră ne-aţi făcut cunoscute aceste date.

  Prelucrăm datele personale colectate cu ocazia vizitării site-ului nostru prin navigare simplă, folosire aplicații web, înregistrare prin formulare online: de exemplu, efectuarea unei înregistrări precum ID utilizator, a unei abonări, a unui sondaj de opinie, a unei comenzi sau cu ocazia încheierii unui contract, Google Analytics fără utilizare cookies, înscrierea in programe dezvoltate de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, în cadrul cărora LIAMED are calitatea de beneficiar (spre exemplu, POCU - Program Operațional de Capital Uman), în conformitate cu cadrul legal, de reglementare și contractual în vigoare. Informațiile de identificare personală furnizate de dumneavoastră la încheierea relației contractuale, vor fi folosite, dacă este cazul, și pentru colectarea, debitelor/ creanțelor datorate LIAMED, conform contractelor încheiate si a interesului legitim al LIAMED de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente, în temeiul art. 6, alin.1, litera c, din prezentul Regulament. De asemenea, datele de identificare personală mai pot fi prelucrate în scop de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare (convorbire telefonică, e-mail, SMS, fax) pentru transmiterea mesajelor de tip newsletter si alte comunicări comerciale, cum ar fi: promovarea produselor și serviciilor oferite de LIAMED). Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Ne asigurăm că vom colecta, utiliza si păstra datele cu caracter personal, în mod legal si în condiții de siguranță.

  Durata prelucrării datelor personale

  Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră de identificare personală atât timp cât aveți un cont de utilizator pe platforma noastră, cât timp derulăm relații contractuale și cât ne sunt necesare pentru realizarea drepturilor și obligațiilor născute din relația contractuală (termene de grație, termene de garanție, exercitare acțiuni judiciare etc.). Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului de utilizator și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

  Revizuim datele pe care le colectăm, cel puțin o dată la doi ani, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă.

  Transferul de date/ destinatari si temeiul legal al acestor transferuri

  Datele de identificare personala pot fi transmise catre urmatoarele categorii de destinatari:

  • Persoanei vizate/ reprezentantilor persoanei vizate, dupa caz;
  • Prestatorilor de servicii (de ex. furnizori de servicii IT , servicii de plată bancare, servicii de curierat, furnizori de servicii de marketing);
  • Agențiilor de colectare a debitelor/ de recuperare a creanțelor, executorilor judecătorești, notarilor, dacă este cazul;
  • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, vom divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, abilitate în asemenea domenii și care pot pretinde acces la date în condițiile legii;
  • Autorităților competente din cadrul Programului Operațional de Capital Uman, dezvoltat de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, la care a aplicat si LIAMED, in calitate de beneficiar.

  Datele personale transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, vom divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice abilitate în asemenea domenii și care pot pretinde acces la date în condițiile legii.

  Drepturile dumneavoastră

  In calitate de persoană vizată, aveti următoarele drepturi cu privire exclusiv la datele dumneavoastră de identificare personală:

  • Dreptul de acces: puteti solicita accesul la datele dumneavoastra de identificare personala. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
  • Dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.
  • Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
  • Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii.
  • Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al LIAMED, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.
  • Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor de identificare personala, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale LIAMED ca operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.
  • Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele dumneavoastra cu caracter personal pe care dumneavoastra ni le-ați furnizat într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (de exemplu, în format CSV). De asemenea, dacă ne solicitați expres, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. Vă veți putea exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea se realizează prin mijloace automate; și (ii) prelucrarea se realizează în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a executa un contract cu dumneavoastră.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
  • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care se demonstrează cu certitudine că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

  Nota: Dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt aplicabile și mandatarului/ reprezentantului, în cazul clienților reprezentați de către mandatari/ alte forme de reprezentare. Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, ne puteți trimite o solicitare în acest sens pe e-mail: office@liamed.ro sau dpo@liamed.ro sau fizic la adresa din Brașov, Bulevardul Griviței nr. A8, județul Brașov 500182.

  Am citit, am înțeles și sunt de acord cu prevederile Notei de informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Declarației de confidențialitate si Termeni si Condiții. Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate permanent pe site-ul LIAMED: www.liamed.ro.